Utorak, 14-7-2020
Uputstvo za pretragu oglasa :

1. Ako tražite vozača, kliknite na link tražim vozača

2. Ako tražite putnika(e), kliknite na link tražim putnike

3. Ako tražite smeštaj, kliknite na link tražim smeštaj

4. Nakon što ste popunili ponuđenu formu, kliknite na traži


SREĆAN PUT!

Korišćenje sajta Autostoper.rs podrazumeva da korisnik pristaje na uslove i pravila koje je odredio administrator.
Autostoper.rs se odriče svake odgovornosti za tačnost i potpunost sadržaja na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Autostoper.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za brisanje, pogrešno ili neblagovremeno isporučivanje bilo kakvih informacija.

Autostoper.rs ne garantuje stalni pristup ili nepostojanje greške i ne dajemo nikakvu garanciju za sadržaj na našem sajtu. Informacije sa našeg sajta preuzimate na osnovu sopstvene odluke i rizika.

Autostoper.rs ne odgovara za bilo kakvo direktno, indirektno, slučajno, posebno ili neko drugo oštecenje prouzrokovano korišćenjem ili nemogucnošcu korišćenja našeg sajta,

Autostoper.rs zadržava pravo izmene sadržaja ove web stranice te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

POLITIKA PRIVATNOSTI
Autostoper.rs koristi usluge trećih lica radi prikazivanja reklama. Ove firme mogu da koriste informacije o Vašim posetama (koje ne uključuju Vaše ime, adresu, e-mail ili telefonski broj) ovom i drugim sajtovima.Untitled Document